Plán projektu

Místní akční plán začíná tvorbou dokumentu zachycujícího investiční priority v území, výběrem opatření, na která se MAP zaměří a vybudováním znalostních kapacit, které se budou jednotlivým opatřením věnovat. Hlavním smyslem je tedy identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně.

Novinky

Hlavní milníky projektu

Únor 2018

Zahájení realizace projektu MAP II

Dne 1. února  2018 byla zahájena fyzická realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec.
Září

7. zasedání Řídícího výboru

V pátek dne 1. září 2017 se od 10:00 uskutečnilo poslední zasedání Řídícího výboru v rámci projektu MAP I. Na setkání byla projednána finální podoba strategie a došlo k zapracování posledních připomínek. Následně byl dokument jednohlasně schválen.
Červen

6. zasedání Řídícího výboru

Dne 21. června 2017 od 13:00 se uskutečnilo 6. zasedání Řídícího výboru, na kterém bylo nejprve projednáno a schváleno prodloužení realizace projektu do října 2017. Na programu také bylo přistoupeno k představení aktualizovaných priorit a optimalizovaných strategických cílů, ke kontrole plnění ročního akčního plánu a představení nových investičních záměrů. V závěru bylo připraveno dotační okénko.
Březen
null

Dne 29. března 2017 od 13:00 se uskutečnilo 5. zasedání Řídícího výboru. Na setkání byly stručně představeny aktuální aktivity projektu a podány informace k navazujícímu projektu MAP a Implementaci MAP. Vystoupil rovněž Ing. Libor Ondra, zástupce KAP, s informacemi k projektu spolupráce mezi SŠ a ZŠ a paní Bc. Vdolečková, zástupce ITI, k podání projektových žádostí do výzvy ITI.
Leden
null

Mimořádné zasedání Řídícího výboru

Na Mimořádném zasedání Řídícího výboru, které se uskutečnilo 25. ledna 2017, byl schválen akční roční plán. Pracovní skupiny navrhly mnoho zajímavých aktivit jako např.: kulatý stůl s pediatry k tématu inkluze, čtenářský metr, seminář k matematice Hejného, workshop k polytechnice, pohádková knížka o volbě povolání nebo seminář k alternativnímu vzdělávání. Věříme, že se mnohé aktivity podaří realizovat.
Prosinec
null

4. zasedání Řídícího výboru

7. prosince 2016 od 13:00 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Třinec uskutečnilo 4. zasedání Řídícího výboru, na kterém byl schválen Strategický rámec Místního akčního plánu v ORP Třinec včetně investičních priorit. Dalším důležitým bodem programu bylo vystoupení vedoucích jednotlivých pracovních skupin, kteří představili složení pracovní skupiny a informovali členy o dosavadní činnosti a výstupech (SWOT, dotazníková šetření, akční roční plán). Dne 25. ledna 2017 se uskuteční Mimořádné zasedání.
Září
null

3. zasedání Řídícího výboru

Dne 21. září 2016 se uskutečnilo 3. zasedání Řídícího výboru, na kterém bylo jednohlasně odsouhlaseno odložení schválení Strategického rámce na prosinec 2016.
Červenec
null

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 1. července 2016 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Červen
null

2. zasedání ŘV

Dne 22. června od 12:00 se uskutečnilo 2. zasedání Řídícího výboru. V příjemné předprázdninové atmosféře byl zvolený nový předseda, pan Radim Kozlovský. Následně byli přítomní informováni o dosavadním průběhu realizace projektu. Rovněž byla schválena struktura pracovních skupin ve vazbě na zvolení opatření a došlo ke schválení priorit a cílů. V závěru zasedání bylo projednán Strategický rámec včetně přílohy. Jednohlasně bylo odsouhlaseno odložení schválení Strategického rámce na září 2016.
Březen
null

1. zasedání Řídícího výboru

První zasedání Řídícího výboru se uskutečnilo 30. března 2016. Došlo ke schválení složení ŘV v počtu členů 17, byl schválen Statut a Jednací řád, byl schválen předseda (Ing. Michael Trojka) a místopředseda (Mgr. Roman Wróbel) a v neposlední řadě Plán zasedání ŘV na rok 2016.
null

Mimořádné zasedání Řídícího výboru

Z důvodu velkého zájmu o členství v Řídícím výboru (26 uchazečů) bylo na 16. března 2016 svoláno Mimořádné zasedání Řídícího výboru, na které byli přizváni všichni uchazeči vyjma povinných zástupců (MSK, KAP, ITI, MAS). Proběhlo představení zájemců dle jednotlivých skupin. Realizační tým navrhl redukovat počet na přibližně 15 osob. Demokratickou volbou bylo zvoleno 16 osob. V závěru byl stanoven termín 1. zasedání na 30. března 2016. Dodatečně došlo k nominaci jednoho zájemce, nikdo nevznesl námitky, tzn. počet členů Řídícího výboru ustanoveno na 17 osob.
Leden
null

Zahájení realizace projektu

Dne 1. ledna 2016 byla zahájena fyzická realizace projektu Místní akční plán v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_00/0000122).

Stáhněte si důležité dokumenty

7. zasedání Řídícího výboru 01.09.2017

Pozvánka_01.09.2017

Zapis_01.09.2017

Prezencni_listina_01.09.2017

Fotodokumentace_01.09.201

Ostatní přílohy tvoří finální dokument „Místní akční plán Třinec“ včetně příloh. K dispozici viz níže.

Finální dokument „Místní akční plán Třinec“ včetně příloh

Chcete dostávat nejnovější informace?

Přihlaste se k odběru novinek

[contact-form-7 id=“93″]

Zapojte se vyplněním dotazníku

zabere Vám 5 minut a nám pomůže

Podívejte se kdo za projektem stojí

Pracovní skupiny