MAP Třinecko

Díky projektům proudí do zkvalitňování školství a vzdělávání na Třinecku miliony

Po čtyřech letech projekt Místní akční plán (MAP) II v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963) končí. Cílem projektu, do kterého bylo zapojeno 27 škol a školských zařízení z 12 obcí na území ORP Třinec,  byla podpora zkvalitňování školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi aktéry vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol, neformálními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky a odbornou veřejností. Rozpočet tohoto projektu byl více než 12,6 milionu korun. Projekt byl financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Celkem se podařilo zrealizovat cca 150 implementačních aktivit. „V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti měl velký úspěch například ČteFest, česká a polská verze jedinečného nástěnného čtenářského metru a v moderním pojetí následně mobilní aplikace čtenářského metru,“ uvedla Mgr. Markéta Bobková, manažerka a administrátorka projektu MAP II v ORP Třinec. Matematická a finanční gramotnost byla rozvíjena zejména prostřednictvím besed pro žáky a vznikly pracovní sešity pro základní i mateřské školy. Díky projektu mohli žáci také zdarma navštěvovat šachové kroužky.

Téma rovných příležitostí a inkluze bylo spjato s realizací mnoha vzdělávacích aktivit, kulatých stolů a tematických setkání za účasti řady odborníků. Po celou dobu projektu byly školám k dispozici metodičky z Centra kolegiální podpory. Přínosem byl nákup kompenzačních pomůcek pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, které si školy mohly zdarma vypůjčit.

„Zážitkové exkurze do center polytechnického vzdělávání, výuku s ozoboty, soutěže pro žáky a v neposlední řadě i tematické workshopy pro pedagogy jsme realizovali pro podporu rozvoje polytechniky v regionu,“ zmiňuje M. Bobková a dodává: „Významně jsme podpořili aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Každá škola obdržela deskovou hru Vzhůru do světa povolání, jejíž autoři spolupracovali s naším projektem. Žáci se také zapojili do školního projektu, přičemž výherci se zúčastnili pilotního Teenage business campu. Byly zpracovány tematické pracovní listy včetně metodik pro pedagogy. Po celou dobu byla školám nabízena podpora díky metodičce kariérového poradenství.“

Školy si velmi pochvalovaly zapojení dvou rodilých mluvčích do výuky anglického jazyka a možnost nákupu pomůcek v rámci miniprojektů škol zaměřených na podporu rozvoje kompetencí dle vlastních potřeb jednotlivých škol. Probíhaly také soutěže pro děti zaměřené na regionální tematiku a preventivní programy, kdy největší událostí je přistavení unikátního protidrogového vlaku (18. a 19. 11. na železniční stanici Třinec). Osvěta probíhala i v oblasti netradičních vzdělávacích směrů, např. Montessori, Waldorfská či lesní školy.

„Velké poděkování náleží členům pracovních skupin a lektorům implementace, kteří se podíleli nejen na přípravě, ale i na samotné realizaci aktivit. Díky nim se do regionu podařilo pozvat mnoho kvalitních lektorů a odborníků a vznikla řada přínosných výstupů. Poděkování patří městu Třinec za strategické zaštítění projektu. Přestože realizace projektu byla narušena z důvodu výskytu COVID-19, hodnotíme druhou etapu projektu jako velmi zdařilou,“ dodala Markéta Bobková.

V únoru 2022 začne navazující třetí výzva MAPu, která bude mít necelé dvouleté období a výše rozpočtu činí téměř tři miliony korun. Cílem této fáze projektu bude především vzdělávání pedagogů, vyhodnocování plnění strategických cílů v oblasti vzdělávání v regionu a především plánování aktivit, které budou následně realizovány od roku 2024.

Tisková zpráva vznikla na základě setkání s místními zpravodaji.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář