MAP Třinecko

Kompenzační pomůcky pro MŠ a ZŠ

Na počátku letošního roku jsme nakoupili kompenzační pomůcky nejen pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ a ZŠ. Během roku jsme nabídku rozšířili, aby si je co největší počet organizací mohl bezplatně vypůjčovat. V případě zájmu, prosím, kontaktuje paní Mgr. Evu Gibiecovou, kontakt je uveden v příloze.

Pomůcky vybírali členové pracovní skupiny pro rovné příležitosti.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář