MAP Třinecko

page.php

MAP II – implementace

Implementační aktivity jsou z části hrazeny z přímých výdajů a především z tzv. paušálu, který činí 3 613 597,660 Kč z celkové výše rozpočtu projektu.

V rámci projektu budou v následujících třech letech realizovány implementační aktivity v těchto oblastech:

Inkluze: vznik a pilotní ověření centra kolegiální podpory ve spolupráci běžných a speciálních škol. Pravidelná setkávání a společná vzdělávání pracovníků za účelem sdílení dobré praxe. Tematické workshopy s rodiči.

Čtenářská, cizojazyčná a informační gramotnost: rodilý mluvčí ve školách v rámci tandemové výuky. Čtenářské dílny a metr ve školách, čtenářské kluby pro rodiče s dětmi za účelem podpory čtenářství. Společné vzdělávání.

Matematická a finanční gramotnost: volnočasové aktivity ve formě šachových kroužků za účelem rozvoje logického myšlení dětí. Metodická setkávání učitelů matematiky za účelem sdílení dobré praxe. Besedy k finanční gramotnosti.

Polytechnika a digitalizace: spolupráce MŠ i ZŠ s centry vědy a techniky a SŠ. Zážitková polytechnika prostř. propojování formálního a neformálního vzdělávání, např. budování vztahu k přírodě, badatelsky orientovaná výuka, technické a řemeslné workshopy. Praktický workshop k využití digitálních technologií ve výuce.

Podnikání a kariérové poradenství: databáze firem přátelských školám. Kariérové poradenství zážitkem pro děti. Sdílená pozice metodika kariérového poradenství. Síťování škol a dalších subjektů v rámci místního trhu práce (ÚP, zaměstnavatelé, SŠ aj.).

Občanské kompetence: zážitkové interaktivní preventivní programy k pozitivním životním volbám. Spolupráce se ZUŠ v oblasti budování regionální příslušnosti. Besedy pro širokou veřejnost.

Lektoři implementace

Lektoři implementace zodpovídají za zavádění metod a forem výchovně vzdělávacího procesu vedoucích k rozvoji kompetencí dětí a žáků v rámci školních i mimoškolních aktivit.

Mgr. Marika Zadembská – lektor čtenářské gramotnosti
Mgr. Jolana Heczková – lektor Centra kolegiální podpory
Mgr. Helena Balcarová – lektor Centra kolegiální podpory
Ing. Jan Sikora – lektor šachových kroužků
Alena Sikorová – lektor šachových kroužků
Roman Pilch – lektor šachových kroužků
Martin Fargač – lektor šachových kroužků

David Peprník – lektor v interaktivní učebně biologie
Mgr. Jarmila Morcinková – lektor v interaktivní učebně biologie
Bc. Olga Grygarová – lektor v interaktivní učebně biologie
Mgr. Žatenta Nohová – lektor v interaktivní učebně biologie
Roman Bezecný, DiS. – lektor v interaktivní učebně biologie

Ing. Soňa Gajdaczová – metodik kariérového poradenství
Mgr. Pavel Filipczyk – Metodik ICT
Kimberly Stroková – rodilá mluvčí
Chris Marcin – rodilý mluvčí

Facebook Pagelike Widget

Kalendář