MAP Třinecko

page.php

Popis projektu

Místní akční plán II v ORP Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963) spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání navazuje na předchozí projekt Místní akční plán v ORP Třinec, který probíhal v letech 2016-2017. Místní akční plán II podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách včetně organizací neformálního vzdělávání nejen v Třinci, ale i v jeho spádových obcích (viz mapa). Bude realizována řada aktivit pro děti na rozvoj jejich kompetencí pro osobní a pracovní život. Cílem je rovněž podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů.

Nositelem projektu MAP II v ORP Třinec je statutární město Třinec.

Doba realizace projektu: 01.02.2018 – 31.01.2022

Rozpočet projektu: 12 647 591,60 Kč

Financování projektu:

·       10 750452,85 Kč (dotace EU)

·        1 264 759,15 Kč (státní rozpočet)

·        632 379,60 Kč (vlastní zdroje)

V rámci projektu budou v následujících třech letech realizovány např. tyto implementační aktivity:

 • besedy a informační semináře k možnostem využití moderních pomůcek, dotačních programů apod.
 • sdílení odborných a specializovaných výukových prostor – interaktivní učebna biologie, dílny apod.
 • centrum kolegiální podpory (CKP) – spolupráce se SŠ, ZŠ, MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace; metodická pomoc, dobrá praxe apod.
 • tandemová výuka s rodilým mluvčím
 • rozvoj čtenářské gramotnosti  
 • rozvoj matematické a finanční gramotnosti – šachové kroužky
 • rozvoj polytechnického vzdělávání – zážitkové vzdělávání
 • kariérové poradenství – sdílený metodik kariérního poradenství, databáze přátelských firem, tematické příměstské tábory, desková hra k volbě povolání 
 • vzdělávání, preventivní programy pro žáky i rodiče
 • besedy k alternativním metodám výuky
 • spolupráce se ZUŠ Třinec apod.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář