MAP Třinecko

page.php

Řídící výbor

Řídící výbor představuje hlavní reprezentativní a pracovní orgán z pohledu vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec.

Složení řídícího výboru je v souladu s Postupy MAP II – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, vydanými MŠMT jako příloha č. 3 výzvy k předkládání projektů MAP II.

Struktura členů odpovídá složení partnerství místního akčního plánování. Řídící výbor je sestaven z jmenovaných zástupců klíčových aktérů, kteří v území SO ORP Třinec ovlivňují či působí v oblasti vzdělávání.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář