MAP Třinecko

Popis potřeb škol

V průběhu září a října pracujeme na dílčí aktivitě projektu, podpora škol v plánování. Na školy v území byly zaslány dotazníky, které mapují potřeby škol především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, polytechniky a digitalizace, kariérového poradenství, rovných příležitostí, dotací škol a podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků školy. Výstupy budou shrnuty do podoby agregovaných dat, které budou samostatnou přílohou finálního dokumentu.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář