MAP Třinecko

Řídící výbor MAP

V srpnu proběhlo 6. zasedání Řídícího výboru MAP. Hlasováno bylo o dokumentech Roční akční plán 2024, Roční akční plán 2025 a Strategický rámec MAP. Hlasování proběhlo per rollam, o výsledcích hlasování byli členové Řídícího výboru informováni.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář