MAP Třinecko

Třetí etapa projektu MAP

Od 1. února 2022 do 30. listopadu 2023 probíhá projekt Místního akčního plánu III, jehož cílem bude podpora společného plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Pokračujeme v rozvoji o aktualizaci místního akčního plánování, monitorování a vyhodnocování MAP. Cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především mezi pedagogy a zřizovateli. Celkový rozpočet pro toto období činí 2 752 800,40 Kč. Zapojilo se celkem 27 škol z Třince a spádových obcí.

Financování projektu:

·     2 339 880,34 Kč (85 % dotace EU)

·     275 280,04 Kč (10 % státní rozpočet)

·     137 640,02 Kč (5 % vlastní zdroje)

Hlavní reprezentativní a pracovní orgán představuje Řídící výbor složený z 21 členů.

V projektu bude fungovat 6 pracovních skupin v celkovém počtu 24 osob (6 vedoucích a 18 členů) z toho jsou 4 povinné PS: PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti a 2 volitelné: PS polytechnika a digitalizace, PS podnikavost a kariérové poradenství.

Facebook Pagelike Widget

Kalendář